Globala målen och hållbar lönsamhet - Hur kan du mäta?

När: Tisdagen den 1 september kl. 8.30-12.00
Var: Kommunhuset i Sjöbo
 
Varmt välkommen!
 
Frågor: 0411-57 80 00, lotte.nilsson@ystad.se