Ansøgningsskema til

 
 
Login / opret login (valgfri) 
Klik her for at logge ind på eller oprette en konto til Jazzpuljens ansøgningsskema. Med en konto har du mulighed for at gemme din ansøgning og færdiggøre den senere. Du vil også kunne se tidligere indsendte ansøgninger. 
 
NB! Hvis en ansøgning modtages umiddelbart efter en ansøgningsfrist, rykkes ansøgningen automatisk til den efterfølgende ansøgningsfrist. 

Ansøgers informationer

Projektets navn og idé

 +
 +
0/150 characters
0/250 characters
0/250 characters
0/250 characters

Målgrupper og markedsføring

0/250 characters
0/250 characters

Indsatsområder

Jazzpuljen bidrager til William Demant Fondens overordnede formål: 

Projekter, der forbedrer livskvaliteten for børn og voksne gennem kulturelle og sociale aktiviteter - fortrinsvis projekter, der involverer høresansen, f.eks. musik

Derudover vil JazzDanmarks fire, strategiske indsatsområder blive prioriteret.
Udfyld kun de felter, som er relevante for dit/jeres projekt. Projeket behøvere ikke befinde sig inde for alle fire indsatsområder. 

Indsatsområder 

1. Publikumsudvikling
Puljens midler vil bidrage til at øge musikeres og aktørers bevidsthed om deres ansvar for publikum og dermed om alle tre parters indbyrdes, gensidige afhængighed.

2. Dansk jazz i et internationalt perspektiv
Puljens midler vil bidrage til lanceringen af nye og eksisterende, internationale projekter med formålet at stykre kendskabet til dansk jazz i udlandet. 

3. Diversitet og mangfoldighed på, bag og foran scenen
Puljens midler vil bidrage til en øget diversitet og mangfoldighed i musikproduktion, -formidling og -forbrug. 

4. Jazzen i hele Danmark
Puljens midler vil bidrage til, at publikum i hele landet får glæde af jazzen ved at være drivkraft i at udvikle og understøtte lokale og landsdækkende initiativer. 

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra indsatsområderne nævnt ovenfor. Projektet bør derfor fokusere på mindst ét af de fire indsatsområder. 

Indgår publikumsudvikling som en vigtig del af projektet? *
0/250 characters
Styrker projektet kendskabet til dansk jazz internationalt? *
0/250 characters
Indgår diversitet og mangfoldighed som et fokusområde i projektet? *
0/250 characters
Indgår udvikling af det lokale jazzmiljø og lokale samarbejder som et fokusområde i projektet? *
0/250 characters

Samarbejdspartnere

I dette afsnit har du mulighed for at tilføje eventuelle samarbjedspartnere. Det er ikke et krav at have samarbejdspartnere for at kunne modtage projektstøtte. 
Navn på samarbejdspartner
+-
Rolle i projektet
+-
Bekræftet ja/nej?
+-

Budget

Husk at angive totalen i nederste række - både under Indtægter, Anden støtte og Udgifter. 
 
Alle poster skal noterets i danske kroner (DKK). 
Du kan ansøge om 5.000 kr. - 35.000 kr. pr. ansøgningsfrist. 
Indtægter:         
Indtægter kan eksempelvis være billetindtægter, deltagerbetaling eller lignende. 
                                  
 BeskrivelseEvt. kommentarBeløb (DKK)
1)
2)
I alt
Anden støtte:  
Samtlige ansøgte fonde og sponsorer skal angives, også selvom der endnu ikke er
kommet svar på ansøgningen. Husk at angive totalen i nederste række!
                                  
 Fond/organisationEvt. kommentarBekræftet (ja/nej)Beløb (DKK)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I alt:
Indtægter i alt: 
Udgifter:            
Anfør alle planlagte udgifter. Eksempelvis honorarer, hotel, PR, lokaleleje, transport. 
hej med dig        
 
 Fond/organisationEvt. kommentarBekræftet (ja/nej)Beløb (DKK)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
I alt:
hej med dig        
 
 BeskrivelseEvt. kommentarBeløb (DKK)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
I alt
Udgifter i alt:
Kommentar: 
0/300 characters

CV og link


Øvrigt

Giver du samtykke til, at JazzDanmark må indhente og opbevare personoplysninger til indberetning af SKAT m.m.? Alle personoplysninger behandles fortroligt. *